Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

De zonnebloem : meer mogelijkheden!

De doelgroep van de Zonnebloem zijn mensen die door ziekte, handicap of leeftijd een lichamelijke beperking hebben en daardoor in een isolement kunnen raken.
Het afgelopen jaar is de Zonnebloem een ander pad ingeslagen en is de focus verlegd van activiteiten in grote groepen naar activiteiten voor een kleine groep of zelfs één op één uitstapjes.
De wensen en mogelijkheden van de deelnemers worden centraal gesteld.

Via de Zonnebloem is ook een rolstoelauto te huur voor uitstapjes.

Voor meer informatie zie het artikel van Jacqueline Soetens op pagina 11 van de Seniorenkrant van september 2016.