Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Heisessie Seniorenraad Hilvarenbeek

Op 13 september hebben 40 deelnemers vanuit de 16 aangesloten organisaties van de Seniorenraad in Elckerlyc nagedacht hoe de krachten binnen Hilvarenbeek gebundeld en versterkt kunnen worden. Door aanwezigheid van de wethouders  Bernd Roks en Jan van de Wiel en onder leiding van dagvoorzitter Neeltje van der Heijden was ook de gemeente stevig vertegenwoordigd. Dit leidde tot een uitermate inspirerende en enthousiaste middag met een hoog rendement op de energiemeter!

De voorzitter van de Seniorenraad Henk van der Loo startte de middag waarna Neeltje de leiding overnam en met een kort filmpje opende: ´Samenwerking, wat is dat?´De transitie naar participatiemaatschappij vergt een hoge mate van samenwerking tussen organisaties. Samenwerking stelt harde en zachte eisen aan organisaties. Harde eisen zoals afspraken en taakverdeling. Maar zeker zo belangrijk zijn de zachte eisen: vertrouwen in en waardering voor elkaar, het erkennen van fouten, elkaar ´aardig vinden´, onmisbaar voor de cohesie binnen een organisatie.

Vervolgens gaf Neeltje inleider René Clarijs de ruimte om vanuit zijn expertise als hoogleraar sociologie en inwoner van Hilvarenbeek de aanwezigen mee te nemen in een gedachtegang onder het motto:  "Bewust van het padje af". Alle 16 professionele en vrijwilligers organisaties hebben eigen doelstellingen en werkwijze met betrekking tot ouderen. Een zekere afstemming van de activiteiten verhoogt de effectiviteit, maar minstens zo belangrijk is dat er zoveel mogelijk ouderen betrokken worden bij die activiteiten. De vraag is: hoe krijgen we beide doelstellingen (afstemming en vergroting van het bereik) voor elkaar?
Vanuit de algemene relatie in de driehoek Gemeente (staat) -  Activiteiten ( markt) - Burgers zien we landelijk verschuivingen plaatsvinden die ook op lokaal niveau in de gemeente zichtbaar worden.
Concreet betekent dit voor Hilvarenbeek dat we vanuit eigen kerndoelen, dus met behoud van eigenheid (identiteit), moeten zoeken naar bruggen om met de anderen samen te werken.
Clarijs noemt dit groeien "van Bonding naar Bridging".

Hoe bereiken we dit in Hilvarenbeek?
1: Gooi je eigen organisatie open - minder bonding meer bridging
2:  Maak samen een model waar nog actieve, ongebonden senioren betrokken worden bij oudere senioren in Hilvarenbeek
3:  Zoek 'n gedeeld maatschappelijk doel buiten eigen kring
Tijden veranderen. Mensen willen niet meer bij 'n organisatie horen maar wel bij 'n thema.
Het mag simpeler( simplisme), men mag wisselen( nomadisme) en het hoeft niet perfect te zijn (perfectionisme). "Gewoon beginnen",  zegt Clarijs.

"We maken Hilvarenbeek tot het sociaalste dorp van Nederland!"

In twee overlegsessies, onder leiding van Neeltje van der Heijden, onderbroken door soep en broodjes, gingen vijf groepen met dit gegeven aan de slag. Energie en enthousiasme te over!
Conclusie is dat alle organisaties moeten  beginnen met elkaar volledig te informeren over wie ze zijn, waar ze voor staan, wat ze doen, wie ze bereiken en hoe dat gaat( bonding).
Vandaar uit samen hard aan de slag ( bridging)om vanuit die eigen kracht te komen tot optimale samenwerking binnen verschillende thema's waar voor iedere senior in Hilvarenbeek plaats is.

Henk van der Loo bedankte, dik tevreden met het resultaat René, Neeltje en alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de sessie.
De Seniorenraad kan vooruit !

Tekst: Maria van de Ven en Helmi Timmermans.