Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Hof Zuiderbeek komt er aan!

Op de locatie Koestraat / Papenstraat, daar waar nu nog twee oude basisscholen gesitueerd zijn, zullen als het aan de werkgroep W&Z (Wonen en Zorg) ligt via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 14 (semi) bungalows worden gebouwd.  

Momenteel is de werkgroep bezig een vereniging te worden met als naam Hof Zuiderbeek.
De naam verwijst naar een ‘beeck’ die liep tussen de Koestraat en de Spulsestraat (later Papenstraat). De vereniging is in oprichting en diverse ambtelijke wegen moeten nog bewandeld worden.
De vooruitzichten zijn van dien aard dat de vereniging met haar ideeën in de nieuwe seniorenkrant van SSH naar buiten wil en kan komen.

Het project is bedoeld voor ieder die toekomstgericht wil gaan wonen gecombineerd met het realiseren van zorg voor elkaar. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond met de mogelijkheid voor een opbouw.
De kavels worden ca. 220 m2 groot en zijn bedoeld voor senioren.

Centraal staan een minimum aan woonlasten en onderhoud en een maximum aan woongenot voor een betaalbare prijs en het realiseren van zorg voor elkaar. Deze doelstelling is realiseerbaar door het onderhoudsvriendelijke karakter van de bouwmaterialen, een optimale beperking van de energiekosten en het bouwen in CPO verband. Daarnaast is er de vrijheid de betreffende woning zelf in te delen.

De vereniging is zich terdege bewust van het feit dat bovenstaande veel interesse en vragen oproept. Maar daarvoor is het nog te vroeg. Pas op het moment dat er een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en alle onderzoeken zijn uitgevoerd kan een informatieavond georganiseerd worden door de gemeente in samenwerking met de vereniging Hof Zuiderbeek. Tussentijds wordt er door de vereniging gewerkt aan een website.

Voor meer informatie zie Hof Zuiderbeek.